Hlavní stránka
Sídlo
O nás
Historie
Výbor
Info *
Fotogalerie
Fórum

 

Povolenky*....................Revíry MP....................Revíry P

Ceny povolenek k rybolovu a ostatní platby za rok 2019.

Druh platby

Dospělí od 18ti roků

Mládež do 15ti roků

Dorost od 15ti od 18ti roků

Zápisné / jen nových členů /

1000,-

0,-

1000,-

Členská známka pro rok 2019

450,-

200,-

450,-

Roční svazová povolenka MP

950,-

300,-

500,-

Roční svazová povolenka P

1000,-

300,-

500,-

Roční MP republiková

3250,-

0,-

3250,-

Roční P republiková

3400,-

0,-

3400,-

Ostatní platby

130,-

0,-

130,-

Školení nových členů

300,-

0,-

300,-

       
Další povolenky a jejich ceny
MP
P
 
Měsíční
650,-
650,-
 
Týdenní
400,-
400,-
 
Denní
150,-
150,-
 
       

     Ceny povolenek pro „nečleny“ ( pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní

  příslušníky ) : týdenní MP - 1.000,- Kč, týdenní P - 1.500,- Kč.